جزئیات گوشی HP iPAQ Voice Messenger

مشخصات کامل گوشی HP iPAQ Voice Messenger سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Stan… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:..

ادامه مطلب

مشخصات HP Slate7 VoiceTab

مشخصات کامل گوشی HP Slate7 VoiceTab سیستم عامل: Android OS, v4.2.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 4100mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی HP Pro Slate 8

مشخصات کامل گوشی HP Pro Slate 8 سیستم عامل: Android OS, v4.4.4 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 7.86 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری:   عرض..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HP iPAQ Glisten

مشخصات کامل گوشی HP iPAQ Glisten سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.5 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.5 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM ..

ادامه مطلب

قیمت HP Veer

مشخصات کامل گوشی HP Veer سیستم عامل: HP webOS 2.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 2.6 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 910mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت HP TouchPad 4G

مشخصات کامل گوشی HP TouchPad 4G سیستم عامل: HP webOS 3.0 دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 9.7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 6300mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی HP Pro Slate 10 EE G1

مشخصات کامل گوشی HP Pro Slate 10 EE G1 سیستم عامل: Android OS, v4.4.4 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 10.1 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری:   عرض..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی HP iPAQ h6315

مشخصات کامل گوشی HP iPAQ h6315 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 2003 Poc… دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

مشخصات HP Slate6 VoiceTab

مشخصات کامل گوشی HP Slate6 VoiceTab سیستم عامل: Android OS, v4.3 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 6 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 3000mAh ع..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HP iPAQ Data Messenger

مشخصات کامل گوشی HP iPAQ Data Messenger سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.81 اینچی حافظه رم گوشی..

ادامه مطلب