جزئیات گوشی HP iPAQ hw6910

مشخصات کامل گوشی HP iPAQ hw6910 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 2005 Poc… دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی HP iPAQ hw6915

مشخصات کامل گوشی HP iPAQ hw6915 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 2005 Poc… دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HP iPAQ 610c

مشخصات کامل گوشی HP iPAQ 610c سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6 Profes… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 128MB RAM ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی HP iPAQ h6320

مشخصات کامل گوشی HP iPAQ h6320 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 2003 Poc… دوربین : NO صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی HP iPAQ hw6510

مشخصات کامل گوشی HP iPAQ hw6510 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 2003 SE … دوربین : NO صفحه نمایش: 3 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM بات..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HP iPAQ rw6828

مشخصات کامل گوشی HP iPAQ rw6828 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Pock… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.7 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HP iPAQ rw6815

مشخصات کامل گوشی HP iPAQ rw6815 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Pock… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.7 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HP iPAQ Voice Messenger

مشخصات کامل گوشی HP iPAQ Voice Messenger سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Stan… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HP iPAQ Glisten

مشخصات کامل گوشی HP iPAQ Glisten سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.5 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.5 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی HP iPAQ h6315

مشخصات کامل گوشی HP iPAQ h6315 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 2003 Poc… دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب